Dataskyddsbeskrivning

Newt Skincare följer personinformationslagen i Finland samt EU:s dataskyddsbeskrivning.  Vi samlar in personuppgifter för kund- och avtalsförhållande för att lättare sköta om marknadsförings- och kommunikationsärenden.

 

Registeransvarig

Newt Skincare

Y-tunnus 3014541-1

Vörågatan 13, 65100 Vasa

info@newtskincare.fi

 

Linda Österberg

lindamaria.osterberg@gmail.com

 

Registrets namn

Newt skincare:s kund- och direktmarknadsföringsregister.

 

Hur vi använder personuppgifter

Vi samlar in, förvarar och värnar om kundens integritet och eftersträvar att alltid skydda  personuppgifter enligt Finlands personinformationslag. Vi använder personuppgifter för att sköta kund- och avtalsförhållanden samt som grund för marknadsföringsärenden.

 

Registrets information

Personens namn, titel, telefonnummer, mailadress, kundnummer samt kundhistoria.

Vi samlar in personuppgifter som kunden skickar till oss, t.ex. när kunden registrerar sig hos oss samt under hela den tiden som personen är vår kund. Personuppgifter kan vi även samla in på eventuella mässor eller andra marknadsföringsevent. Newt Skincare kan även samla in personuppgifter av potentiella kunder, d v s kunder som är intresserade av Newt Skincare:s tjänster eller produkter.

 

Förflyttning av information utanför EU eller ETA-området

Information från Newt Skincare:s kundregister förflyttas inte utanför EU eller ETA området.

Överlämnande av personlig data

Inga uppgifter på personligt data överlämnas vidare.

Skydd av registret

Newt Skincare:s kundregister är digitalt och skyddat med koder, lösenord och begränsad användningsrättighet. Newt Skincare har tystnadsplikt angående all information gällande kunden.

Insynsrätt

Kunden har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns sparade i Newt Skincare:s kund- och direktmarknadsföringsregister och kunden har rätt att fråga om ändring av felaktiga uppgifter. Registrerade kunder har rätt att även motsätta sig marknadsförings- och direktreklam. Ärenden som gäller ändring av insynsrätten skall göras skriftligt med underskrift, till följande adress:

 

Newt Skincare

Linda Österberg

Vörågatan 13, 65100 VASA

info@newtskincare.fi